O nas

          Pracownicy Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia w roku 2019

 ******************************

    Trochę historii

Zakład nasz ma szacowną tradycję naukową. W obecnej postaci wyłoniony został z Zakładu Historii Kultury Polskiej powołanego w końcu lat sześćdziesiątych i kierowanego w latach 1969/70 – 1972/73 przez wybitnego uczonego, historyka kultury i genealoga – prof. Włodzimierza Dworzaczka, z którym – do swej śmierci w 1972 r. – współpracował znakomity znawca literatury i kultury staropolskiej – prof. Roman Pollak współtworzący  m.in. z prof. Stanisławem Dobrzyckim już przed II wojną światową na polonistycznych studiach Uniwersytetu Poznańskiego naukową szkołę badań nad staropolszczyzną. Kolejnym kierownikiem Zakładu był w latach 1973/74 – 1992/93 prof. Alojzy Sajkowski, wychowanek prof. Pollaka.

W 1990 r. z Zakładu Historii Literatury wyłoniły się nowe jednostki naukowe o profilu historycznoliterackim. Badacze literatury staropolskiej i oświecenia wywodzący się z tego zespołu wraz z badaczami historii dawnej kultury polskiej (z Zakładu Historii Kultury Polskiej) stworzyli Zakład Literatury i Kultury Staropolskiej, przemianowany ostatecznie na Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia. Kierowali nim Profesorowie: Alojzy Sajkowski (1990/91), Tadeusz Witczak (1991-1999), Maria Adamczyk (1999-2007), Józef Tomasz Pokrzywniak (2007-2017), Katarzyna Meller (od 2017).

Zakres badań

Prowadzone przez Pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia badania koncentrują się na epokach średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia i obejmują historię literatury, antropologią kulturową, a także historię idei, estetyki, doktryn literackich, historię kultury, dramatu i teatru, historię piśmiennictwa naukowego, religijnego, wyznaniowego w kontekstach kultury i literatury od XV do początków XIX w.

Oferta dydaktyczna dla studentów

 Poza ćwiczeniami obowiązkowymi proponowane są wykłady kursowe z literatury staropolskiej i oświeceniowej, konwersatoria i wykłady fakultatywne oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Pracownicy Zakładu  sprawują naukową pieczę nad  indywidualnym tokiem nauki studentów (MISH)  i doktorantów.

-aktywny link do sylabusów

-aktywny link do spisów lektur

-kursy e-learningowe na platformie Moodle

Total Page Visits: 1456 - Today Page Visits: 5