Dariusz Cezary Maleszyński

Prof. UAM Dariusz Cezary Maleszyński

Z ogromnym żalem informujemy, że 4 grudnia odszedł od nas
nasz przyjaciel i kolega, wybitny znawca literatury staropolskiej,
nauczyciel wielu pokoleń poznańskich polonistów, autor licznych prac naukowych, poeta.
Rodzinie i bliskim społeczność Instytutu Filologii Polskiej UAM składa wyrazy głębokiego współczucia.

 Pożegnanie DCM  prof. K. Meller w imieniu Zakładu